Panorama XK10

8 + 8 mm ya da 1 0+1 0 mm temperli lamine camlar ile uygulanan bu sistem, zeminin düz ve eğimsiz olduğu alanlarda tercih edilir. X10'dan farklı olarak, sistemin plastik kamalar yardımı ile cam taşıyıcı bazaya sabitlenmesidir.
Segmentinin en ekonomik maliyetine sahip olması nedeni ile sıkça tercih edilmektedir.
2 kN/m yatay yüklere dayanıklıdır.